ESTENG

Rühmitused: koostöö võimalikkusest kaasaegses Eesti kunstis

Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse 5. ettekandepäev sarjast “Lisandusi eesti kunstiloole”: 

7. november 2008
TÜ Akadeemiline Raamatukogu

Korraldus Elnara Maarin
Ettekandjad Anu Allas, Maarin Ektermann, Mari Laanemets, Elnara Taidre, Airi Triisberg

Reedel, 7. novembril 2008 toimub Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu konverentsisaalis (Rävala pst 10) Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse 5. ettekannetepäev sarjast “Lisandusi eesti kunstiloole” pealkirjaga “Rühmitused: koostöö võimalikkusest kaasaegses Eesti kunstis”.

Ettekandepäeva eesmärgiks on kunstirühmituste tekkimise võimalike põhjuste kaardistamine ja rühmitusi koondavate ideede uurimine taasiseseisvumisjärgses Eestis. Ettekannetepäeva esinejad keskenduvad koostöö erinevatele aspektidele ja probleemidele 1990ndate ja 2000ndate aastate kunstiväljal, tuues esile kollektiivse autorluse toimemehhanisme ja -loogikaid. Oluline rõhk on kohalike nähtuste kontseptualiseerimisel, asetamisel laiemasse, interdistsiplinaarsesse konteksti ning seostamine kultuuriteooriatega.

Võiks eeldada, et kaasaegse kunsti puhul, kus individuaalset loomingut rõhutav modernistlik traditsioon siiamaani tugev, on kunstirühmituse formaat üsna ebapopulaarne – rühmitus, mis eeldab kunstnikult mingil määral anonüümsust ja ego mahasurumist, piiraks justkui subjektiivse lähenemise ja isiklikku eneseteostuse manifesteerimist läbi loomingu. Samas on müüt kunstnikust kui individuaalsest geeniusest tasapisi hakanud kaduma ning nii rühmituste moodustamine ja kollektiivne töö on muutunud oluliseks suunaks kaasaegse kunsti globaalareenil.

Ettekandepäeva põhjal kirjastab Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus tavakohaselt eraldi artiklikogumiku sarja "Lisandusi eesti kunstiloole" raames, trükise toimetab Andreas Trossek ja kujundab Margus Tamm. Elnara Maarini korraldatav ettekandepäev lülitub asutuse egiidi all organiseeritud ettekandepäevade ja konverentside nimistusse.

2010
2009
2008
2007
2006
Otsing