Jaan Toomik, Kunstniku kohtumine kuraatoriga, 2005

Jaan Toomik, Artist Meeting the Curator, 2005

tagasi / back