ESTENG

Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus toimib ekspertinstitutsioonina rahvusvahelistes koostööpõhistes projektides, mis on seotud kaasaegse visuaalkunsti areeniga Eestis.

1992. aastal nõndanimetatud Sorosi võrgustikus asutatud ja 1999. aastal iseseisvaks sihtasutuseks ümber struktureerunud KKEK tegevust finantseerib peamiselt Eesti Kultuuriministeerium.

KKEK arendab erinevaid koostööprojekte nii kohalike kui rahvusvaheliste partneritega; asutuse kõige viimase aja tegevusest ülevaate saamiseks kliki uudiskirja Truu Valvur.

Meie kontor Tallinna Kunstihoone 3. korrusel on avatud järgmistel eesmärkidel, kõige üldisemalt:
a) et koguda ja levitada teavet nüüdisaegse kunsti kohta Eestis;
b) et aidata kaasa projektide initsieerimisele nii kodu- kui välismaal, mis teadvustaksid professionaalsete kaasaegsete Eesti kunstnike kohaolu rahvusvahelisel kunstiareenil;
c) et jagada projektistipendiume siinsetele kunstnikele näituste organiseerimiseks välismaal ja uurijastipendiume väliskuraatoritele töötamaks siin;
d) et tiivustada siinset kunstiteaduslikku diskursust ja julgustada vastavat mõttevahetust, s.t. produtseerida ja levitada trükiseid nüüdisaegse visuaalkunsti projektide kohta Eestist;
e) et võõrustada kontoris väliskuraatoreid, -kriitikuid ja kunstiajaloolasi või kunstnikke, laiendamaks rahvusvahelist kontaktide ja koostöövõrgustikku;
f) et toimida Eesti Vabariigi ametliku esindajana rahvusvahelisel Veneetsia kunstibiennaalil.


Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus
2008

Otsing